הנחיות לפטור מהיתר

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה.

מידע על פירוט העבודות הפטורות מהיתר ניתן למצוא באתר משרד הפנים - הבית האינטראקטיבי.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה.
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין.
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הוועדה המקומית.
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית.

על מבנה/עבודה הפטורה מהיתר חלה חובת דיווח והגשת תצהירים לוועדה המקומית
יש לדווח באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר
או באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים. 
את הטופס ניתן לשלוח חתום וסרוק לכתובת המייל: ptor@shafir.org.il

 

לנוחיותכם, מצ"ב הנחיות המרחביותוכן קובץ תקנות התכנון והבניה בדבר עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.