עדכונים

 • הודעה בדבר אישור כבאות לבתים פרטיים בלבד:

  בהתאם לתקנה 18 (א) לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות, אין צורך להגיש אישור כיבוי אש בעבור בתים פרטיים.
  מתכננים אשר קיבלו דרישה לאישור כיבוי אש בגליון הדרישות, או בתיק המידע פטורים מהגשת אישור זה.
  לידיעתכם, עורך הבקשה ידרש לסמן ע"ג הבקשה להיתר את רשימת התיוג + חתימה ע"ג תצהיר כי מולאו כל הדרישות כפי שמופיעות ברשימת התיוג.

מידע כללי

הודעה למתכננים בעניין הרישוי הזמין

 1. לפתיחת בקשה למידע להיתר יש להמציא מפת מדידה חתומה עדכנית לשנה. על מנת לקבל שובר לתשלום אגרת מידע,
  ניתן לשלוח למיילים הבאים: bodeket2@shafir.org.il
  bodeket1@shafir.org.il
 2. לפתיחת בקשה להיתר יש להמציא תכנית חתומה ע"י בעלי הנכס, אישור זכויות עדכני ואישור תשלום פיקדון אגרת בניה.
  לבירורים ניתן ליצור קשר עם הוועדה בטלפון
  08-8508935/36/46
 3. לצורך הגשת פטור ממרחב מוגן יש לשלוח במייל vaada@shafir.org.il קובץ DWF של הבקשה + טופס בקשה לפטור ממרחב מוגן + דו"ח תקינות ותמונות. לאחר חתימת המהנדס ע"ג טופס הבקשה לפטור, יש  להדביק את הקובץ החתום ע"ג הבקשה להיתר.

 

חדשות

 • בתאריך 31.8.2022 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הועדה לתכנון ובניה שפיר.

 • החל מה1.4 כל בקשה מסחרית/ ציבורית/ תעשייתית/ ובקשות מגורים מעל שני תאי שטח, ידרשו בגדר איסכורית מדברת בגובה 2 מטר

 • בשל העלייה בתחלואת הקורונה וההנחיות החדשות של משרד הבריאות, לא תהיה קבלת קהל.

  יש לשלוח מיילים או להתקשר בשעות המענה.

 • 02/07/2018

  GIS - אתר מערכת מידע גיאוגרפי

  הנחיות שימוש במערכת GIS

 • הודעה מפיקוד העורף - 05/06/2018

  לקהל המתכננים שלום,
  כידוע התחלנו לעבוד בצורה ממחושבת, הקבצים החתומים הם בעלי סיומת signed,
  לוועדות יש להעביר את הקובץ כפי שהוא, עם הסיומת הנ"ל.
  מערכת רישוי מקוון של פיקוד העורף - מסמך מנחה
  במידה ואינכם מצליחים לפתוח את הקובץ יש להתקין את התוכנה SignAndVerify

 • 24/05/2018

  פיקוד העורף מעמיד לרשות המתכנן, הבונה והיזם, מערך נגיש וזמין לצורך אישור בקשה להיתר בניה עפ"י חוק הג"א וחוק התכנון והבניה.

  קישור למערכת פיקוד העורף

 • 14/11/2017

  ניתן לקבל מכתב הפניה לפיקוד העורף דרך המייל.

  אין צורך להגיע לוועדה להחתים את התוכניות בחותמת "נתקבל", המכתב מהווה תחליף לכך.

 • 31/07/2014

  הגשת תכניות מתאר: החל מתאריך 1/6/2013 יוגשו תכניות המוגשות למוסד התכנון המחוזי או המקומי המוסמך לאשר את התכנית אך ורק בצורה מקוונת.

 • 02/01/2014

  באתר משרד הפנים, באוגדן הנחיות מנהל התכנון פורסם ביום 01.01.2014 נוהל תנאי סף להגשת תכניות בסמכות מחוזית, הנוהל נכנס לתוקף החל מה- 01.01.2014

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.