דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2022

היתרים

רישוי וביצוע

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2021

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

הצהרת יו"ר הוועדה

 

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2017

תכניות

תשריטים

ישיבות