טפסים לשלבי הבנייה

תחילת עבודות

לנוחיותכם מצורפת רשימת תיוג לטפסים הנדרשים בשלב תחילת העבודות.

להלן הטפסים הנדרשים:

 

מהלך הביצוע

רשימת תיוג לטפסים הנדרשים בשלב מהלך הביצוע ותעודת גמר

להלן הטפסים הנדרשים:

 

תעודת גמר

להלן הטפסים הנדרשים: