קבלת קהל

מועדי קבלת קהל במשרדי הוועדה:

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30 - 12:30
בזמן קבלת קהל לא יהיה מענה טלפוני.