דבר יו"ר המועצה

תושבים יקרים!
הוועדה לתכנון ובניה שפיר כוננה ביום שני, כ"ב באב תשע"ג, 29/07/13, והחלה עבודתה ביום רביעי, ח' באלול תשע"ג, 14/08/13.
הוועדה המקומית לתכנון ובניה בשפיר הוקמה מתוך מטרה לשיפור השירות לתושבי המועצה.
שילוב ידיים ומאמץ משותף שלנו ראשי הרשויות באזור, הוביל להחלטה אמיצה של משרד הפנים להקמת ועדות תכנון מקומיות בכל רשות.
תפקידי הוועדה לטפל באישור תכניות מפורטות, היתרי בניה, אישורי אכלוס (טופס 4-5), רישום בטאבו, פיקוח על הבניה וחריגות בניה וכו'.
הוועדה יונקת את סמכויותיה מחוק התכנון והבניה ומחויבת לשמור על החוק, אך תוך שיפור איכות השרות, מהירות התגובה ויחס לתושב.
באתר הוועדה תמצאו את כל המידע הרלוונטי להגשת תכניות ובקשות להיתרים וכן את דרכי ההתקשרות עם אנשי המקצוע בוועדה.
אני מאמין כי הקמת הוועדה המקומית במועצה תשפר את השירות לתושב לאין ערוך.
אני מזמין אתכם התושבים להשתמש באתר ואף להאיר את עיננו ככל הנדרש.        

בברכה,
אשר אברג'ל
ראש המועצה