על הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שפיר חרטה על דגלה את נושא תודעת השירות, ופועלת על מנת לקצר ולפשט הליכים, ליעל את מתן השירות והכל על מנת לאפשר לכל פונה לקבל שירות איכותי מהיר וזמין. 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה הינה ועדה העוסקת בתחומים שונים:
במתן היתרים לבניה.
באישור תכניות בנין ערים (מתאר ומפורטות).
מתן מידע תכנוני לקהל.
אישורים ללשכת מקרקעין.
הגשת כתבי אישום כאשר מתבצעת עבירת בניה וכו'.

 

תמונת נוף