ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה שפיר

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הודעה למתכננים בעניין הרישוי הזמין:

1. "לשם פתיחת בקשה למידע להיתר עליכם להמציא מפת מדידה חתומה עדכנית לשנה ולמלא טופס על מנת לקבל מספר בקשה למידע ושובר לתשלום אגרת מידע".

2. "לשם פתיחת בקשה להיתר יש להמציא תכנית חתומה ע"י בעלי הנכס ,אישור זכויות עדכני ואישור מחלקת הגבייה על מנת לקבל מס' בקשה להיתר ושובר לתשלום 20% פיקדון אגרת בנייה.כמו כן עליכם להמציא את האישורים שנדרשתם בתיק המידע כחלק מתנאי הסף

לבירורים ניתן ליצור קשר עם הוועדה בטלפון 08-8508904/36/46


   
main_pic
    

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.