14074
8689

ברוכים הבאים
לוועדה המקומית לתכנון ובניה
שפיר

8687
8688
8747
8748
8749
11690
 • קבלת קוד גישה לצפייה בבקשות

  אם הינך מעוניין/ת לעיין בתיק הבנין, יש לפנות לגב' דגנית זקרי מנהלת הוועדה, בכתובות מייל dganit@shafir.org.il 

  בפנייה יש לציין את מספר תיק הבנין והכתובת.

 • הודעה בדבר אישור כבאות לבתים פרטיים בלבד:

  בהתאם לתקנה 18 (א) לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות, אין צורך להגיש אישור כיבוי אש בעבור בתים פרטיים.
  מתכננים אשר קיבלו דרישה לאישור כיבוי אש בגליון הדרישות, או בתיק המידע פטורים מהגשת אישור זה.
  לידיעתכם, עורך הבקשה ידרש לסמן ע"ג הבקשה להיתר את רשימת התיוג + חתימה ע"ג תצהיר כי מולאו כל הדרישות כפי שמופיעות ברשימת התיוג.

הודעה למתכננים בעניין הרישוי הזמין

 1. לשם פתיחת בקשה למידע להיתר עליכם להמציא מפת מדידה חתומה עדכנית לשנה ולמלא טופס על מנת לקבל מספר בקשה למידע ושובר לתשלום אגרת מידע.
 2. לשם פתיחת בקשה להיתר יש להמציא תכנית חתומה ע"י בעלי הנכס, אישור זכויות עדכני ואישור מחלקת הגביה על מנת לקבל מס' בקשה להיתר ושובר לתשלום 20% פיקדון אגרת בניה. כמו כן עליכם להמציא את האישורים שנדרשתם בתיק המידע כחלק מתנאי הסף. לבירורים ניתן ליצור קשר עם הוועדה בטלפון 08-8508904/36/46

 

חדשות

 • 02/07/2018

  GIS - אתר מערכת מידע גיאוגרפי

  הנחיות שימוש במערכת GIS

 • הודעה מפיקוד העורף - 05/06/2018

  לקהל המתכננים שלום,
  כידוע התחלנו לעבוד בצורה ממחושבת, הקבצים החתומים הם בעלי סיומת signed,
  לוועדות יש להעביר את הקובץ כפי שהוא, עם הסיומת הנ"ל.
  מערכת רישוי מקוון של פיקוד העורף - מסמך מנחה
  במידה ואינכם מצליחים לפתוח את הקובץ יש להתקין את התוכנה SignAndVerify

 • 24/05/2018

  הודעה לקהל הרחב

  פיקוד העורף מעמיד לרשות המתכנן, הבונה והיזם, מערך נגיש וזמין לצורך אישור בקשה להיתר בניה עפ"י חוק הג"א וחוק התכנון והבניה.

  קישור למערכת פיקוד העורף

 • 14/11/2017

  ניתן לקבל מכתב הפניה לפיקוד העורף דרך המייל.

  אין צורך להגיע לוועדה להחתים את התוכניות בחותמת "נתקבל", המכתב מהווה תחליף לכך.

 • 18/08/2016

  הוועדה המקומית שפיר נערכת לכניסתו של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965בנושא רישוי והנחיות משרד הפנים לקליטת בקשות למידע תכנוני ובקשות להיתרי בניה במערכת המקוונת של "רישוי זמין" שיכנסו לתוקפם בתאריך 01.01.2016. אי לכך, החל מיום 27.12.2015 לא תתאפשר הגשת בקשות להיתר כעותק קשיח לוועדה, אלא בצורה מקוונת בלבד. כמו כן, יש להגיש בקשת מידע להיתר בצורה מקוונת, טרם הגשת בקשה להיתר ברישוי זמין.

 • 31/07/2014

  הגשת תכניות מתאר: החל מתאריך 1/6/2013 יוגשו תכניות המוגשות למוסד התכנון המחוזי או המקומי המוסמך לאשר את התכנית אך ורק בצורה מקוונת.

 • 08/07/2014

  החל מתאריך 1 לאוגוסט 2014 יכנסו לתוקף תקנות לפטור מהיתר בניה לפרטים נוספים

 • 02/01/2014

  באתר משרד הפנים, באוגדן הנחיות מנהל התכנון פורסם ביום 01.01.2014 נוהל תנאי סף להגשת תכניות בסמכות מחוזית, הנוהל נכנס לתוקף החל מה- 01.01.2014

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.